Tuesday, May 12, 2009

sab pareshan hain....sab ro rahe hain....sab bhag rahe hain....sab ladai kar rahe hain....kuchh khush hain...kuchh bache hue hain, kuchh jail me hain kuchh court me kuchh ko faansi lag gayi kuchh jail se bhag gaye....kuchh dare hue hain kuchh dara rahe hain...kuchh chilla rahe hain kuchh sahame aawaz se bol rahe hain kuchh chup hain...kai hain jo pyar me hain kai gusse me.....kuchh padha rahe hain...... kuchh ladai lad rahe hain.......... main bhi lad raha hoon...aap bhi lad rahe ho.....ladate raho.....Tata Tea wale jab jab jagayen tabhi jagna...nahi toh sote raho.....